مقاله ۴

بهساز پک جوادی آماده همکاری برای تولید و ساخت کالیته و سرکالیته های متنوع ( مقوایی – چاپی – گالینگوری – چرمی و … ) در طرح های مختلف و مورد نیاز مصارف گوناگون از جمله: کالیته پرده، کالیته پارچه، کالیته مقوا، کالیته موکت، کالیته حریر، کالیته مخمل، کالیته طلق، کالیته ترمه، کالیته کرکره، کالیته کاغذ و … است.