مقاله ۱

جعبه جادویی لایتنر یکی از روشهای مفید و موثر در یادگیری درس است.

با استفاده از این جعبه ساده و مفید میتوانید بر یادگیری خود بیافزایید.

این جعبه توسط مخترع اتریشی سباستین لاینتر  طراحی شده و باعث انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت میشود.

روش ساخت جعبه لاینتر: ابتدا مقوایی را به صورت مکعب میسازید سپس داخل جعبه را به پنج قسمت تقسیم کنید به ترتیب ۱و۲و۴و۸و۱۵ . این روش برای یادگیری لغات زبان فرانسه، زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فارسی و فرمولهای ریاضی، فرمول شیمی و فیزیک، اشعار فارسی، نام کشورها و پایتختها، اصطلاحات موسیقی و مطالب آموزشی میباشد. مراحل کار با جعبه لاینتر به این صورت است که مطالب مورد نظر را بر روی تعدادی کاغذ مینویسید و پس از مرور مطالب روی کاغذ برگه ها را در خانه اول قرار میدهید. روز دوم برگه ها را از خانه اول برداشته و از خود سوال میکنید در صورت به یاد آوردن در خانه دوم قرار دهید ولی اگر به خاطر نیاوردید دوباره در همان خانه اول قرار میدهید. روز سوم به برگه های خانه دوم دست نزنید زیرا برگه های خانه دوم باید تکمیل شود. روز چهارم ابتدا از خانه دوم شروع کنید زیرا خانه دوم ظرفیت دو گروه را دارد و ظرفیت روز قبل پر شده است. به همین ترتیب تا خانه آخر جعبه لاینتر میروید ولی تکنه اینجاست که هر وقت جوابها در خاطرتان نماند باید برگه را در خانه اول جعبه لاینتر قرار دهید.