اخبار

مقاله ۱
جعبه جادویی لایتنر یکی از روشهای مفید و موثر در یادگیری درس است. با استفاده از این جعبه ساده و مفید میتوانید بر یادگیری خود بیافزایید. این جعبه توسط مخترع اتریشی سباستین لاینتر  طراحی شده و باعث انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت میشود. روش ...
بیشتر بدانید